miércoles, 15 de junio de 2016

SEGONA FASE DE XARXALLIBRESHui s'ha publicat l'Orde sobre la segona fase de Xarxa Llibres:
 


 

Segons fixa la nova fase del programa Xarxa Llibres, les famílies hauran de realitzar la devolució dels llibres al seu centre un cop finalitze el curs i hauran d'emplenar telemàticament un justificant de devolució. Els llibres, segons s'indica s'admetran sempre que el seu estat de conservació no dificulte la lectura, ja que no s'havien fixat criteris previs de conservació. La revisió del material l'haurà de fer el Consell Escolar abans del 15 de juliol i la validació s'haurà de registrar al programa Ítaca. Si les famílies tornen tots els llibres, rebran el 100% de la subvenció per a la segona fase i si no rebran l'import proporcional. Els ajuntaments tindran totes les dades per poder realitzar el pagament de les beques d'aquesta segona fase.

Aquest es l’enllaç per a les famílies poder sol·licitar la participació en el banc de llibres:


 

 

 

 

Hui s'ha publicat l'Orde sobre la segunda fase de Xarxa Llibres:

 


 

Según fija la nueva fase del programa Xarxa Llibres, las familias deberán realizar la devolución de los libros a su centro una vez finalice el curso y deberán llenar telemáticamente un justificante de devolución. Los libros, según se indica se admitirán siempre que su estado de conservación no dificulte la lectura, ya que no se habían fijado criterios previos de conservación. La revisión del material lo deberá hacer el Consejo Escolar antes del 15 de julio y la validación se deberá registrar en el programa Itaca. Si las familias devuelven todos los libros, recibirán el 100% de la subvención para la segunda fase y si no recibirán el importe proporcional. Los ayuntamientos tendrán todos los datos para poder realizar el pago de las becas de ésta segunda fase.

 

Este es el enlace para las familias para poder solicitar la participación en el banco de libros:


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario